Uslovi

1  Prihvatanje Upotrebe Dusa Balkanska Odredbi i Uslova

Vaš pristup i korišćenje Dusa Balkanska podleže isključivo ovim Uslovima. Nećete koristiti Website za bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uslovima. Koristeći Web lokaciju, u potpunosti prihvatate uslove i odricanja od odgovornosti sadržanih u ovom obaveštenju. Ako ne prihvatate ove uslove i odredbe, morate odmah prestati da koristite Web Sajt.

2  Detalji kreditne kartice

Dusa Balkanska nikada neće tražiti podatke o kreditnoj kartici i zatražiti da je unesete na bilo koji od obrasca Dusa Balkanska.

3  Savet

Sadržaj sajta Dusa Balkanska ne predstavlja nikakav podsticaj i ne treba se oslanjati na donošenje ili odbijanje bilo kakve odluke.

4  Promena Upotrebe

Dusa Balkanska zadržava prava na:
4.1  promene ili uklanjanje (privremeno ili trajno) lokacije Web sajta ili bilo kojeg njegovog dela bez prethodne najave i potvrdjujete da sajt Dusa Balkanska neće biti odgovoran za bilo kakvu promenu ili uklanjanje i.
4.2  promenu ovih uslova korišćenja u bilo koje vreme, a vaše dalje korišćenje web sajta nakon promena će se smatrati vašim prihvatanjem takve promene.

5  Linkovi na web lokacije trećih lica

Dusa Balkanska Web stranica može sadržati veze sa web sajtovima koje kontrolišu i održavaju drugi. Svaka veza sa drugim sajtovima ne predstavlja odobrenje takvih web lokacija i prihvatate i slažete se da nismo odgovorni za sadržaj ili dostupnost takvih sajtova.

6  Autorsko Pravo

6.1  Sva autorska prava, žigovi i sva ostala prava intelektualne svojine na Web lokaciji i njenom sadržaju (uključujući bez ograničenja dizajn stranice, tekst, grafika i svi softwarw-i izvorni kodovi povezani sa Websajtom) su u vlasništvu ili imaju licencu sajta Dusa Balkanska ili na drugi način Dusa Balkanska je dozvoljeno korišćenje zakonom.
6.2  Pri pristupanju web sajtu slažete se da ćete pristupati sadržaju isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Nijedan od sadržaja ne može se preuzeti, kopirati, reprodukovati, preneti, pohraniti, prodati ili distribuirati bez prethodne pismene saglasnosti nosioca autorskih prava. Ovo isključuje preuzimanje, kopiranje i / ili štampanje stranica web sajta samo za ličnu, nekomercijalnu kućnu upotrebu.

7  Odricanje od Odgovornosti i Ograničenje Odgovornosti

7.1  Sajt je obezbeđen na osnovu AS IS i AS AVAILABLE bez ikakvog zastupanja ili odobrenja i bez ikakve garancije, bilo da je to izričito ili implicitno, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicitne garancije zadovoljavajućeg kvaliteta, pogodnosti za određenu svrhu, neprekidnost , kompatibilnost, sigurnost i tačnost.
7.2  U meri u kojoj to dozvoljava zakon, sajt Dusa Balkanska neće biti odgovoran za bilo kakav indirektni ili posledični gubitak ili bilo kog oštećenja (uključujući bez ograničenja gubitak posla, prilika, podataka, profita) koja proizilaze iz ili u vezi sa korišćenjem Web sajta.
7.3  Dusa Balkanska ne daje nikakvu garanciju da će funkcionalnost Sajta biti neprekidna ili bez greške, da će nedostaci biti ispravljeni ili da Web sajt ili server koji ga čini dostupnim su bez virusa ili bilo čega drugog što može biti štetno ili destruktivno.
7.4  Ništa u ovim Uslovima Korišćenja neće se tumačiti kao odgovornost Dusa Balkanska zbog smrti ili lične povrede kao rezultat nemarnosti Dusa Balkanska, njegovih zaposlenih ili agenata.

8  Povraćaj

Slažete se da Dusa Balkanska štite i svoje zaposlene i agente od svih obaveza, pravnih naknada, šteta, gubitaka, troškova i drugih troškova u vezi sa bilo kojim potraživanjima ili tužbama protiv Dusa Balkanska koji proizilaze iz vašeg bilo kojeg kršenja ovih Uslova Korišćenja ili drugim obavezama koje proističu iz vaše upotrebe ovog Web sajta.

9  Odstupanje

Ako bilo koji od ovih uslova i odredbi bude utvrdjen kao neveljavan, nezakonit ili neizvršiv iz bilo kog razloga od strane nadležnog suda, onda će se taj rok ili uslov prekinuti, a ostali uslovi će opstati i ostati u punoj snazi i učinku i nastaviti da budu obavezujući i izvršni.

10  Nadležno Pravo

Ovi uslovi i odredbe će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonom i ovim prihvatate da se podnosite isključivoj nadležnosti sudova.

Za sve dodatne informacije molimo da nas kontaktirate